Träffpunkt Oxhagen

Aktuellt

Loading...

Kalender

Loading...

Om oss


Tornfalkgatan 26, 703 49 Örebro


Träffpunkt Oxhagen är ett kooperativ med hemvist i området Oxhagen, i Örebro. Kooperativet bildades 2006 och har medlemmar från föreningslivet samt enskilda personer. Träffpunkt Oxhagen är en öppen arena för meningsfulla aktiviteter för alla åldrar utifrån lokala och egna initiativ. Kooperativet vill främja nätverksbyggande mellan olika aktörer som vill arbeta för Oxhagens bästa, såsom föreningar, enskilda, kommunen och andra myndigheter. Projekt och idéer kan verkställas genom föreningen och dess personal som garanterar kontinuitet och kvalitet.

Träffpunkt Oxhagen har en vald styrelse som möts regelbundet. En till två gånger per år inbjuds till medlemsmöten för samtal, diskussioner och beslut kring verksamheten.

Du kan bli medlem i Träffpunkt Oxhagen genom att betala en årlig medlemsavgift.


Dokument för nedladdning

Loading...
© Träffpunkt Oxhagen